Rezerwy na odprawy emerytalne

Wysoki poziom usług aktuarialnych, świadczonych klientom z rozmaitych branż. Propozycja dla firm przyjmujących zarówno kliku jak i znaczną liczbę pracowników. Biuro w sposób rzetelny szacuje zobowiązania pracownicze będące efektem wszelkiego rodzaju umów i przepisów dotyczących wynagrodzeń. Wśród usług analizy odnośnie rezerw świadczeń emerytalnych. Opracowane metody pozwalają na szybkie wykonywanie usług przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Read Me